Wat is PLC en waarvoor wordt PLC-techniek gebruikt? (2023)

by P Geertsma

In de machinebouw en het onderhoud van machines kom je regelmatig de term PLC tegen. Deze term wordt zo algemeen gebruikt dat veel mensen niet weten waar deze afkorting precies voor staat. Omdat het gebruik van PLC’s in de techniek toeneemt is het van belang om hierover de basiskennis te leren. Er zijn verschillende opleidingsinstituten waar je deze kennis jezelf eigen kunt maken. Daarvoor moet je dan wel opleidingskosten betalen. Voordat je overweegt om een opleiding in PLC-techniek te doen is het verstandig om jezelf eerst te oriënteren in deze bijzondere tak van de machinebouw en machineonderhoud. Hieronder wordt een algemene uitleg gegeven wat een PLC is en waarvoor deze wordt gebruikt.

Waar staat PLC voor?
PLC is een afkorting die staat voor de Engelse term: ‘programmable logic controller’. Vertaald in het Nederlands staat PLC voor: programmeerbare logische eenheid. Een PLC is een elektronisch apparaat in de vorm van een digitale computer. In deze computer is een microprocessor aanwezig die op basis van informatie, die hij via zijn ingangen ontvangt, een aantal uitgangen aanstuurt. Een PLC is bestand tegen trillingen en elektrische geluiden. Dit moet ook wel want een PLC wordt op verschillende gebieden toegepast waarbij het systeem moet functioneren onder voortdurende inwerking van geluid en trillingen. Ook zijn PLC-systemen vaak beschermd tegen vocht, stof, warmte en kou. In de volgende alinea wordt uitgelegd waarom PLC-systemen hier tegen bestand moeten zijn.

Waarvoor wordt een PLC gebruikt?
PLC-systemen worden onder andere gebruikt voor het automatiseren van machines of productielijnen van fabrieken, grote drukkerijen, grote melkveehouderijen, grote bakkerijen enz. Daarnaast kunnen PLC-systemen ook gebruikt worden voor pretparken waar gebruikt wordt gemaakt van bepaalde attracties die geautomatiseerd zijn. PLC-systemen worden gebruikt in verschillende industrieën en machines. De besturing van een machine komt tot stand doordat een PLC geprogrammeerd is. In een PLC-systeem wordt aangegeven wat een machine moet doen. Het vormt daarmee het brein van de machine. Wanneer een PLC-systeem niet goed werkt of uitgeschakeld is heeft dat gevolgen voor de machine waaraan het PLC-systeem verbonden is. Daarom worden PLC-systemen dusdanig ontwikkelt dat ze bestand zijn tegen schadelijke invloeden van buitenaf zoals: vocht, trillingen, geluid, stof enz. Dit is slechts één belangrijk verschil tussen een PLC-systeem en een gewone computer.

Hoe werkt een PLC-systeem?
In een PLC-systeem wordt de werking van een machine geregeld. Een PLC-systeem krijgt informatie via verschillende ingangen en stuurt uitgangen aan. De informatie die een PLC ontvangt wordt door het PLC-systeem gelezen. De manier waarop het PLC-systeem de input lees is afhankelijk van de interfacekaarten die zijn geïnstalleerd. Ook de veldbusnetwerken zijn hierbij van belang. Via veldbusnetwerken wisselen apparaten gegevens met elkaar uit.

Een PLC is verbonden aan een machine en stuurt een door een elektromagneet bediende schakelaars aan. Dit type schakelaars worden ook wel relais genoemd. Er zijn maak relais en verbreek relais. Doormiddel van een ladderdiagram worden de logische schakelingen aangestuurd. In een PLC wordt dus doormiddel van een ladderdiagram bepaald welke relais aan of uitgeschakeld moeten worden. Hierdoor krijgen bepaalde delen van een machine wel of geen stroom. Een ladderdiagram bevat een schema van AND en OR schakelingen. Hiermee wordt gefilterd welke schakelingen logisch zijn.

Voorbeeld van de werking van een PLC
De werking van een PLC kan misschien het beste uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. Stel een machine moet een stempel op een blikje slaan. Hierbij is van belang dat het blikje op de juiste plaats onder het stempel staat en dat er door het personeel veilig met de machine wordt omgegaan. Daarom heeft men in de machine een kleine camera gebouwd waarmee de machine kan ‘zien’ of het blikje op de juiste plaats staat. Wanneer een blikje voor de camera verschijnt slaat de machine er een stempel op. Een veiligheidslijn die gemaakt is van een laser zorgt er voor dat de machine uit gaat wanneer de laserlijn wordt doorbroken. Dit lijkt een eenvoudig systeem maar het PLC zorgt er voor dat het proces goed en veilig wordt aangestuurd.

Wat gebeurd er achter de schermen? Zodra een blikje voor de camera verschijnt geeft de camera een elektronisch signaal aan het PLC-systeem dat er een blikje aanwezig is onder de stempelmachine. Het PLC werkt een ladderdiagram razendsnel af. Hierbij kunnen verschillende aspecten een rol spelen. Wanneer er verder geen veiligheidsaspecten of verschillende formaten blikjes aanwezig kunnen zijn (die van verschillende stempels moeten worden voorzien), is het proces eenvoudig en wordt er een stempel op het blikje geslagen.

Het kan echter zijn dat mensen met hun hand in de buurt van het blikje kunnen komen en zich kunnen verwonden. In dat geval wordt er in de praktijk vaak gebruik gemaakt van een extra camera of laser. Wanneer een bepaalde veiligheidslijn die gemaakt is met een laser wordt doorbroken gaat er een signaal af naar het PLC dat de machine op stop moet worden gezet. De PLC zorgt er voor dat een relaisschakeling wordt verbroken. Hierdoor krijgt de machine of een deel daarvan geen stroom meer en slaat hij uit. Wanneer de veiligheidslijn is gecontroleerd door een machineoperator of een onderhoudsmonteur kan de machine weer aangezet worden met een speciale resetknop. Hierdoor ‘weet’ het PLC systeem dat de situatie is hersteld en gaat hij de ladderdiagram weer opnieuw af. Wanneer de veiligheidslijn in tact is en er een blikje voor de camera staat geeft het PLC aan een relais het signaal en wordt het relais ingeschakeld. Door het inschakelen van het relais krijgt de stempelmachine stroom en zorgt deze er voor dat er een stempel op het blikje geslagen wordt.

Doormiddel van een PLC-systeem wordt dus gekeken naar een aantal voorwaarden om een bewerking uit te voeren. Wanneer doormiddel van het doorlopen van een ladderdiagram de conclusie wordt getrokken dat de juiste combinatie tussen de voorwaarden optimaal aanwezig is, zorgt het PLC er voor dat er een bewerking kan worden uitgevoerd door een relais wel of niet in te schakelen. Zo komen logische schakelingen tot stand.

Voor wie is PLC-techniek belangrijk?
Niet iedereen werkt in de praktijk met PLC-techniek. Ook in een fabriek zijn er maar een paar mensen aanwezig die op de hoogte zijn van PLC. Een PLC mag niet door een leek worden geprogrammeerd of worden aangepast. Dit is werk van specialisten omdat door fouten in een PLC-systeem een machine ontregeld kan worden. Vaak worden PLC’s ingeregeld, geprogrammeerd of aangepast door onderhoudsmonteurs. Het bedenken van PLC’s of het ontwikkelen van aanpassingen op PLC’s wordt gedaan door software engineers. Deze software engineers zijn specialisten die nieuwe systemen moeten kunnen bedenken om bepaalde bewerkingen te kunnen uitvoeren. Software engineers zijn in dienst van grote machinebouwers of engineeringsbureaus waarbij compleet nieuwe machines worden bedacht en ontwikkeld.

De meeste productiebedrijven hebben geen software engineer. Zij gebruiken de PLC-systemen nadat deze zijn ontwikkeld en ingeregeld op de machines. Het is wel belangrijk dat een aantal onderhoudsmonteurs (elektrotechnisch) het PLC-systeem kunnen hanteren bij het zoeken naar storingen. Een PLC-systeem is zeer geschikt voor het vinden of lokaliseren van storingen. Er wordt daarbij gekeken naar welke schakelingen niet tot stand komen en wat daar de reden van is. In de situatie die in de vorige alinea is beschreven zou de machine bijvoorbeeld niet meer kunnen functioneren doordat de laser van de veiligheidslijn per ongeluk is verplaatst doordat iemand er tegenaan is gestoten. Hierdoor kan de veiligheidslijn voortdurend doorbroken zijn zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Doormiddel van een PLC-systeem kan de storing worden gelokaliseerd en kan er worden gekeken naar softwarematige, mechanische en elektrotechnische oplossingen.

Verschillende PLC-merken
Er zijn verschillende PLC-merken op de markt aanwezig. Voor elk merk is bijna wel een aparte opleiding nodig. Wanneer nieuwe PLC systemen in een bedrijf worden geïntroduceerd krijgt het bedrijf vaak de mogelijkheid om een deel van haar personeel een cursus of training te laten volgen om de kenmerken van het nieuwe PLC-systeem aan te leren. Daarnaast krijgen bedrijven in de meeste gevallen telefoonnummers van de producten van de PLC-systemen. Deze telefoonnummers kunnen worden gebeld wanneer er een storing in de hardware of software van een PLC ontstaat die niet door eigen personeel kan worden opgelost. Een aantal voorbeelden van PLC-merken zijn: Mitsubishi, Siemens (Step 5 en Step 7), Allen Bradley, Schneider, Hitachi en Honeywell.

FAQs

Wat is PLC en waarvoor wordt PLC-techniek gebruikt? ›

Een PLC (Programmable Logic Controller) is een industriële computer die wordt gebruikt voor het automatiseren van productieprocessen. Het is een robuuste en betrouwbare machine die de besturing van machines en apparatuur kan regelen in fabrieken, magazijnen en andere productiefaciliteiten.

Waar wordt een PLC voor gebruikt? ›

PLC betekenis

Een PLC is een computer die is geprogrammeerd om specifieke taken uit te voeren en de prestaties van machines en processen te monitoren en te beheersen. Het PLC-systeem vormt het brein, waarin de PLC-programmeur programmeert wat een machine moet doen.

Wat doet een PLC technieker? ›

Als PLC-technieker programmeer je PLC's, oftewel programmeerbare besturingssystemen. Dankzij deze besturingssystemen kunnen machines en productielijnen volledig geautomatiseerd werken. Je programmeert volledig nieuwe installaties en kan ook functies herkennen en aanpassen in bestaande installaties.

Wat houd een PLC in? ›

Een programmeerbare logische controller (PLC) is een computing apparaat dat wordt gebruikt in automatiserings- en productieomgevingen. Hij bestuurt verschillende elektromechanische processen op basis van invoer en specifieke regels.

Waarom PLC? ›

PLC-systemen worden gebruikt in verschillende industrieën en machines. De besturing van een machine komt tot stand doordat een PLC geprogrammeerd is. In een PLC-systeem wordt aangegeven wat een machine moet doen. Het vormt daarmee het brein van de machine.

Wat verdient een PLC programmeur? ›

Als Plc programmeur mag je je verwachten aan een gemiddeld salaris van 39.500 €. Het gemiddelde loonbereik als Plc programmeur ligt tussen 33.900 € en 47.800 €.

Wat is een PLC apparaat? ›

Een programmable logic controller (PLC, programmeerbare logische eenheid) is een elektronisch apparaat met een microprocessor die op basis van de informatie op zijn diverse ingangen, zijn uitgangen aanstuurt.

Wat kost een PLC programmeur per uur? ›

Een Programmeur factureert ongeveer € 90 per uur ex BTW.

Wat is een PLC monteur? ›

Een PLC-Engineer is iemand die zich fulltime bezighoudt met ontwikkelen en beheren van PLC-Software. Dit is software waarmee de besturing en visualisering van processen mogelijk wordt gemaakt.

Waar bestaat een PLC uit? ›

De traditionele PLC bestaat uit een CPU met zijn eigen behuizing en intern werkgeheugen. Meestal worden geheugenkaarten gebruikt als opslaggeheugen. Te denken valt aan een MMC-kaart van een digitale camera.

Hoeveel uitgangen heeft een PLC? ›

De PLC is uitbreidbaar tot 18 ingangen en 16 uitgangen met behulp van 3 uitbreidingsmodules.

Wat kost een PLC? ›

Een beetje besturingkast met een PLC loopt snel in de € 500 tot € 1500+.

Wat is een PLC Siemens? ›

De Siemens SIMATIC S7 is een programmeerbare logische controller (PLC). Dit elektronische apparaat, in de vorm van een digitale computer, wordt onder andere gebruikt voor het automatiseren van machines of productielijnen van fabrieken.

Wat doet PLC programmeur? ›

Als PLC programmeur (automation engineer) ben je verantwoordelijk voor het programmeren van productielijnen, machines en robotica. Jouw takenpakket kan er als volgt uitzien: Op basis van elektrische schema's en layouts maak je een projectplan op.

Hoe word je PLC programmeur? ›

Er zijn verschillende opleidingen en cursussen die de PLC Programmeur kan volgen. Zo worden er korte cursussen aangeboden waarin het programmeren van PLC wordt aangeleerd. Vaak wordt hiervoor al wel kennis en ervaring in de elektrotechniek gevraagd.

Hoe PLC adapter aansluiten? ›

Het basisstation steek je direct in een geaard stopcontact, vlakbij je modem. Deze vind je op de plek waar je telefoonlijn of tv-kabel binnenkomt. De meegeleverde netwerkkabel steek je in een van de blauwe aansluitingen op je modem. Het andere eind steek je in je powerline adapter.

Welke programmeur verdient het meest? ›

Salariswijzer gerelateerde functies
#BeroepGem. salaris p/m
1Java Programmeur€ 3.705
2.NET Programmeur€ 3.690
3Laravel Programmeur€ 3.560
4Applicatie Programmeur€ 4.270
11 more rows

Hoe lang duurt een programmeur opleiding? ›

Hoe lang het duurt om programmeur te worden verschilt van persoon tot persoon en hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld of je al kennis hebt van programmeertalen en het aantal uren dat je per week beschikbaar hebt hiervoor. Het volgen van een bachelor duurt gemiddeld 3 jaar.

Wat verdiend een PLC Engineer? ›

Een PLC Engineer in Nederland verdient gemiddeld € 3.365 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.865 (laag) tot € 3.870 (hoog).

Wat zijn de alternatieven voor een PLC? ›

Voor breedband-PLC is vergelijkbare apparatuur nodig (PLC-modems) als voor kabelinternet of ADSL, waardoor er evenmin een kostenvoordeel is voor breedband-PLC. Ten slotte zijn er nog alternatieven zoals UMTS, wifi en WiMAX die met name in landen zonder infrastructuur veel aangelegd worden.

Hoe werkt een PLC adapter? ›

Zo werkt internet via het stopcontact

Je koopt powerline adapters altijd in sets van minimaal twee. De eerste adapter steek je in een stopcontact in de buurt van je router. Deze powerline adapter vangt het wifi-signaal op en zet dit om naar een internetsignaal dat via het stroomnetwerk bij je thuis verstuurd wordt.

Wat doet een PLC adapter? ›

Een powerline adapter zorgt voor extra netwerkaansluitingen óf een wifi-punt in je huis. Powerline adapters zijn er zowel met als zonder wifi. Je gebruikt een adapter zonder wifi bijvoorbeeld om een televisie-ontvanger aan te sluiten. Een powerline adapter met wifi is een soort wifi-versterker.

Wat verdient ZZP programmeur? ›

Afhankelijk van of je 40 uur per week werkt (of minder), komt dat neer op ongeveer 85.000 euro voor een junior front-end ontwikkelaar, 145.000 euro als je een front-end programmeur van gemiddeld niveau bent, en in senior functies meer dan 300.000 euro per jaar aan omzet.

Hoeveel verdient een freelance programmeur? ›

Het uurtarief van een freelance front-end developer is 70 euro per uur. Hierbij gaan wij uit van 3 tot 5 jaar werkervaring. Onder de drie jaar werkervaring is het gemiddelde uurtarief 50 euro en boven de 5 jaar werkervaring is het tarief 82,50. De bedragen zijn exclusief BTW.

Wat is een PLC kast? ›

PLC staat voor Programmable Logic Controller. Het is een type industriële computer voor het automatiseren van verschillende processen in fabrieken, machines en andere industriële toepassingen.

Wat is een merker bij PLC? ›

Merkers zijn een aantal bits in het RAM-geheugen van de PLC. Elke bit (merker) kan op deze/fde manier als de uitgangen worden geprogrammeerd. Een PLC kan over remanente en niet-remanente merkers beschikken. Remanente merkers onthouden hun waarde omdat ze door een bufferbatterij gebufferd zijn.

Wat is een PLC aandeel? ›

Public limited company (plc) is de Britse of Ierse versie van een naamloze vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen, die in beginsel vrij overdraagbaar zijn. De meeste public limited company's zijn aan de beurs genoteerd, maar dat hoeft niet.

Hoe PLC programmeren? ›

Een andere manier om een PLC te programmeren is met Function Block Diagram. Function Block Diagram is een meer grafische manier van programmeren. Een functie wordt beschreven als een set elementaire blokken. In- en uitgangen zijn via verbindingslijnen met blokken verbonden.

Is een PLC een algemene computer? ›

Wat is een PLC? Een PLC (Programmable Logic Controller) is een industriële computer die wordt gebruikt voor het automatiseren van productieprocessen.

Is een logo een PLC? ›

LOGO! is een kleine PLC van Siemens, om eenvoudige processen te automatiseren. Een voorbeeld is het sluiten van de rolluiken iedere avond om 20.00 uur en het openen iedere morgen om 06.00 uur.

Hoe werkt TIA Portal? ›

TIA Portal staat voor Total Integrated Automation Portal. Het is een totaalaanbod aan gedigitaliseerde automatiseringsdiensten van Siemens. Met dit softwareplatform kun je automatiseringsproducten eenvoudig programmeren. Van digitale planning en geïntegreerde engineering tot transparante bedrijfsvoering.

Wat is TIA Portal? ›

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) biedt u onbeperkte toegang tot ons volledige aanbod aan gedigitaliseerde automatiseringsdiensten, van digitale planning en geïntegreerde engineering tot transparante bedrijfsvoering.

Wat betekent Siemens? ›

De eenheid siemens is genoemd naar de Duitse industrieel en uitvinder Werner von Siemens (1816–1892). Omdat de siemens de omgekeerde van de weerstandseenheid ohm is, wordt de siemens door elektrotechnici wel mho genoemd (ohm, omgekeerd), en genoteerd als een omgedraaide hoofdletter omega: ℧.

Wat voor niveau heb je nodig voor programmeur? ›

Voor een baan als Programmeur is het aan te raden om een opleiding Informatica te volgen op het MBO of HBO niveau (of eventueel WO).

Wat moet je kunnen als programmeur? ›

Daarom moet je goed kunnen communiceren met je collega's. In een project werk je met deadlines en onder tijdsdruk. Als programmeur is planmatig werken belangrijk. Je hebt kennis en inzicht van verschillende netwerken met verschillende besturingssystemen, technische webontwikkeling, het grafische productieproces.

Wat heb je nodig als programmeur? ›

Wat heb je nodig om programmeur te worden? Dat hangt af van de functie. Voor sommige programmeur functies is een mbo-opleiding Software Developer voldoende, maar bij andere functies heb je minimaal een hbo-diploma nodig. Daarnaast vragen werkgevers om ervaring met verschillende programmeertalen.

Kan iedereen programmeren? ›

Sterker nog, iedereen kan leren programmeren! Het komt allemaal neer op de juiste planning, jouw doorzettingsvermogen en motivatie. Vind je het leuk om te puzzelen? Dan zal je merken dat programmeren voor jou al helemaal niet zo moeilijk is om te leren.

Is programmeren makkelijk? ›

Programmeren leren is lastig en vergt erg veel geduld, tijd en zelfstudie. Het kiezen van de juiste programmeertaal is waarschijnlijk de eerste stap. Maar dan begint je ontdekkingsreis pas. Lees veel, bekijk veel, ga aan de slag met tutorials en volg een aanvullende programmeer cursus.

Hoe te beginnen met programmeren? ›

10 websites waarop je gratis leert programmeren
  1. Code Academy. Als je ergens moet beginnen, begin dan hier. ...
  2. Khan Academy. Ook hier leer je op een snel tempo alle ins en outs over programmeren. ...
  3. Coursera. ...
  4. Code Conquest. ...
  5. GA Dash. ...
  6. Google Android Training. ...
  7. The Code Player. ...
  8. Code.org.
Feb 7, 2017

Kan je meerdere powerline adapters gebruiken? ›

Je kunt zoveel powerline adapters plaatsen als je wilt, hierdoor creëer je een uitgebreid netwerk zonder ook maar één kabel te hoeven trekken. Let erop dat een powerline adapter niet in een stekkerdoos werkt, maar alleen als deze rechtstreeks in het stopcontact wordt gestoken.

Wat is de beste powerline adapter? ›

Welke powerline-adapter moet ik kopen?
1TP-Link TL-PA7017 KIT - Powerline witBekijk op Bol.com
2TP-Link TL-PA7017P KIT Powerline Adapter witBekijk op Bol.com
3TP-Link TL-PA7017P - Gigabit powerline witBekijk op Bol.com
4TP-Link TL-WPA8631P Kit WiFi 1300 witBekijk op Coolblue
2 more rows
Apr 3, 2023

Hoe installeer ik wifi powerline? ›

Steek de Powerline rechtstreeks in het stopcontact en verbind hem via de netwerkkabel met je modem. Steek de Wifi Powerline rechtstreeks in een stopcontact in de ruimte waar je meer wifi- dekking wil. Wacht 15 minuten tot de Wifi Powerline de netwerknaam van je modem automatisch heeft overgenomen.

Hoe programmeer je een PLC? ›

Om een PLC te programmeren is kennis nodig van bepaalde programmeertalen. Veelgebruikt zijn bijvoorbeeld Ladder Diagram (LD), Functional Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), Sequential Function Chart (SFC) en Structured Text (ST). Daarnaast onderhoud je bestaande PLC's en los je storingen op.

Hoe lang moet je studeren voor programmeur? ›

Hoe lang duurt de opleiding? De graduaatsopleiding Programmeren omvat 120 studiepunten. Als je het modeltraject in avondonderwijs volgt, kan je het graduaatsdiploma behalen na drie jaar.

Wat sluit je aan op de uitgangen van de PLC? ›

De schakelaars zijn aangesloten aan de ingangen van de PLC, de lamp is aangesloten aan de uitgangen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 12/20/2023

Views: 5955

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.